Rea på alla Fröer - Köp 3 betala för 2!
Fri frakt från 299 kr | Snabba leveranser direkt till din brevlåda | 100% nöjd kundgaranti!

Om fröer, förvaring av fröer och att ta egna fröer i odlingen

av Planty Fröhandel AB på October 22, 2023

Människan har sannolikt sedan den redan yngre stenåldern för mer 10 000 år sedan och i takt med att vi blev allt mer bofasta odlat egna grödor från frö. Men vad är egentligen ett frö? Hur ska dem förvaras för att hålla länge och hur tar man egentligen fröer från den egna odlingen? 

Ett frö uppstår

Ett frö är den utvecklade "fortplantningskroppen" hos fröväxter och utgör en central del av växters reproduktion och spridning. Fröet innehåller alla beståndsdelar som krävs för att utveckla en ny växt, inklusive ett fullvärdigt embryon med all den näring som behövs i den tidiga utvecklingsfasen. Fröets yttre skal eller hölje skyddar i sin tur detta ömtåliga embryot tills dess att det är redo att gro och starta sin tillväxt mot en fullstor planta.

Fröers förutsättningarna för att gro är unika för varje frö och det är denna evolution och anpassning som bidragit till den mångfald av fröer och olika grödor som vi har idag. Fröets omgivande förutsättningar som fuktighet, temperatur och ljus är alla indikatorer på när tiden är optimal för fröet att börja gro och att därmed ha bästa förutsättningar för att kunna överleva som fullvuxen planta. Därav krävs det exempelvis för tomat -och chilifröer en groningstemperatur på omkring eller strax över rumstemperatur, vilket för fröet talar om att vintern och frosten har passerat och att förutsättningar för att utveckla frukter och så småningom nya fröer är dem rätta. Denna groningsprocess, som är inprogrammerad i fröets DNA, är den tidpunkt då embryot börjar sin tillväxtresa, utvecklar rötter och skott för att så småningom utvecklas till fullvuxen planta. Denna process är nyckeln i växternas livscykel och reproduktion och möjliggör således för nya växter från moder/-föräldraväxtens avkomma.

Förvaring av fröer

Fröerna kvalitet och hållbarhet över tid är framför allt beroende frösort, hur dem skördats/behandlats vid insamling samt hur dem förvaras. Eftersom fröers förutsättningar för att gro är relaterade till fuktighet i jorden/omgivningen, ljus och temperatur så är de huvudsakliga tipsen för bibehålla fröernas relaterade till just dessa förutsättningar:

 1. Förvara fröerna torrt: Placera fröerna i torra, lufttäta behållare alternativt förslutningsbara plast -eller papperspåsar.

 2. Förvara fröerna svalt: Fröerna förvaras lämpligen i kylskåp eller ett svalt förråd med jämn temperatur. Alltför stora temperaturförändringar kan starta groningsprocessen i förtid eller orsaka kondens som kan skada fröna.

 3. Förvara fröerna mörkt: Ljus kan, beroende på frösort, påverka fröernas livslängd och grobarhet. Förvara dem därför mörkt, exempelvis i ett mörkt rum, i täta papperspåsar eller lådor.

 4. Märk upp dina fröpåsar: Se till att märka upp dina fröer med namn och datum för insamling eller inköp (om inte detta redan står på fröpåsen). På så sätt kan du hålla koll på fröernas ålder, sort och när dem bör planteras..

 5. Se över eventuella särskilda krav för specifika frösorter: Olika växtarter och fröer kan ha olika förvaringsbehov, var därför noga med att kontrollera om det finns några särskilda krav för de fröer du vill spara.

Insamling av frö

Att samla in fröer från den egna odlingen kan vara tillfredställande och är ett utmärkt sätt att tillvara på unika fröer från växter som frodats i den egna hemmiljön. En del fröer är dock enklare att samla in än andra. Växter som lätt korspollineras, som exempelvis chili, kan ge upphov en helt annan planta än moderplantan medan fröer från olika hybridsorter (vanligen F1), även dem ger en annan planta än varifrån det ursprungliga fröer är taget. Enklare kan det vara starta fröinsamlingen från t.ex. olika bönsorter. Men som mycket annat inom odlingen så handlar det om att prova sig fram och se vad som fungerar. Kanske får till och med fram ny och förbättrad korsning mellan två sorter! Nedan följer några några tips inför inhämtningen av egna fröer: 

 1. Välj rätt tidpunkt: Frukten eller blomman på växten bör vara fullt mogen och utvecklad för att säkerställa grobarhet och livskraftiga fröer.

 2. Sortera fram fröerna: För att extrahera fröerna från frukten eller blomman krävs det oftast att fröerna avlägsnas från fruktkött eller annat yttre hölje. Beroende på växt så kan detta t.ex göras genom silning, krossning, plockning eller skakning.

 3. Rengör fröerna: För att undvika bl.a. mögelsporer och fukt bör fröerna rengöras (t.ex. under kallt vatten) och därefter torkas.

 4. Torka fröerna: Låt fröerna torka ordentligt före förvaring. Lägg dem på en torr yta i ett välventilerat utrymme. Se till att de är helt torra innan du lägger dem på den slutgiltiga förvaringsplatsen.

 5. Förvara fröerna: Se förvaring av fröer ovan.

 6. Grobarhetstesta fröerna: Före plantering och i vissa fall före förvaring av fröerna, kan det vara en god idé att göra ett grobarhetstest för att se hur stor andel av fröerna som gror. Beroende på frösort kan detta göras på olika sätt, t.ex genom att lägga ett antal av fröerna på ett fuktigt papper i rumstemperatur (om fröet normalt sett gror under dessa förhållanden).

SKRIV KOMMENTAR

Kommentarer måste godkännas innan de publiceras